Daily Archives: 13/10/2011

Kuliah GE6543 (Teknologi Maklumat Dlm Pendidikan) Minggu ke-5

Kuliah hari ini di PTSL UKM:

Tajuk kuliah: Penyelidikan Perpustakaan (Pencarian Maklumat)

Penyampai: Puan Lela Ruzma Mohd Shaari

Tempat: siber@ptsl, Universiti Kebangsaan Malaysia

Masa: 3 hingga 6 petang

Beliau telah memberi taklimat tentang bahan-bahan sumber yang terdapat di PTSL. Beliau telah memberi taklimat tentang pencarian maklumat dan bahan di PTSL:

i) Sumber Bercetak – GEMILANG

ii) Sumber Elektronik

  • e-artikel : Jurnal & Akhbar
  • e-Book
  • e-Thesis
  • e-rep
Advertisements