Daily Archives: 27/10/2011

Kuliah Minggu ke-7 (GE6543): e-Learning

Kuliah oleh Prof.Madya Dr. Norazah berkaitan ‘Pembelajaran Dalam Talian’ atau e-learning atau e-pembelajaran.PM Dr. Norazah juga telah mewujudkan yahoo groups (ggge6543-2011@yahoogroups.co.uk) bagi kelas ini bagi memudahkan pelajar berhubung sesama ahli group. hari ini juga Dr. telah mengagihkan tugasan yang kedua kepada setiap kumpulan tentang literatur berkaitan MOBILE LEARNING. Setiap kumpulan dibahagiakn dengan tajuk yang berkaitan Mobile Learning dan dikehendaki mencari 10 jurnal berkaitan dengan tajuk yang diberi..

Tugasan 2: Penyelidikan dan Trend amalan inovatif

Berikut ialah tajuk bagi tugasan kajian literatur.

Pelajar diminta untuk membuat secara berkumpulan (2-3 pelajar setiap kumpulan)

1. Pengertian Pembelajaran Mobile : Ain & Noor Faedzah
2. Teknologi dalam Pembelajaran Mobile: Punia , Azliana, Jizah
3. Pengajaran dan Pembelajaran Mobile : Marhaini, Faizah osman
4. Kerangka Pembelajaran Mobile (Mobile Learning Framework) : Azwin & Bakeri
5. Teori Pengajaran yang mendasari pembelajaran mobile: Shirley, Nadiah Khalid
6. Contoh-contoh senario pembelajaran mobile – pendidikan IPT (2): Amiza & Cik Maslinda
7. Contoh-contoh senario pembelajaran mobile – sekolah: Faizal & Habibah & Rokiah
8. e-book dan peranti mobile: Amirul & Rian
9. Masa depan Pembelajaran Mobile: Jamailia & Raeinyah
10. Contoh-contoh senario pembelajaran mobile – pendidikan IPT: Khalid & Nadiah Hasan
11. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Mobile: Vasanthi & Saravanan

Selamat berjaya….

Advertisements
%d bloggers like this: