Blog Archives

BENGKEL WEB 2.0

Alhamdulillah…akhirnya bengkel Web 2.0 (Collaborative Tool & Publishing Tool) telah berjalan dengan lancar. Semua perancangan yang telah dibincangkan sebelum ini telah dapat dilaksanakan tanpa menghadapi sebarang masalah. Peserta kursus yang terlibat terdiri daripada 19 orang guru tadika Tunas Permata UKM. Bengkel telah diadakan selama 3 jam (2.30pm-5.30pm) pada 30 Disember 2011 (Jumaat) bertempat di Makmal Komputer 1 Fakulti Pendidikan UKM.

Syabas dan tahniah kepada semua rakan-rakan yang terlibat secara langsung sebagai fasilitator bengkel terutama kepada pembentang Cik Shirley Tan dan Pn. Jamailia yang telah menyampaikan kandungan bengkel yang berkaitan dengan aplikasi Web 2.0 (Storybird.com dan Issuu.com) dengan jayanya. Secara keseluruhannya, pengisian bengkel tersebut amat berguna bagi golongan pendidik dan pelajar kerana ia amat sesuai untuk dijadikan bahan bantu belajar yang amat menarik serta menyeronokkan. Konsep belajar sambil bermain dan menyeronokkan begitu sinonim dengan aplikasi ini terutama bagi kanak-kanak yang berada di peringkat tadika kerana aplikasi ini banyak menggunakan gambar-gambar yang menarik.

Semoga ilmu yang dicurahkan akan dapat memberi manfaat dan dapat diaplikasikan oleh para guru Tunas Permata tersebut dalam pengajaran dan pembelajaran mereka nanti, begitu juga dengan rakan-rakan yang lain.

Penghargaan yang tidak terhingga buat pensyarah GE6543 YBhg. PM Dr. Norazah Nordin dan PM Dr. Rosseni Din yang banyak memberi bimbingan dan mencurahkan ilmu berkaitan ICT yang amat berguna kepada kami sebagai pendidik. Semoga Allah memberkati dan merahmati segala jasa dan pengorbanan yang diberikan. Wassalam..

BENGKEL WEB 2.0 FAKULTI PENDIDIKAN UKM 30 DIS 2011

Advertisements
%d bloggers like this: